Acte normative

LEGEA Nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicată – Legea administrației publice locale
LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public
LEGEA Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 – privind transparența decizională în administrația publică
LEGEA Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată – privind Codul de conduită a funcționarilor publici
LEGEA Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată – privind Statutul funcționarilor publici
LEGEA Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituţiile publice