Conturi

Tipul creanței bugetare Conturi Trezoreria Ilfov
Impozit pe clădiri de la persoane juridice RO40TREZ4212107020102XXX
Impozit pe teren de la persoane juridice RO84TREZ4212107020202XXX
Taxe de timbru judiciare, notariale și alte taxe de timbru RO30TREZ42121070203XXXXX
Impozit pe teren extravilan de la persoane fizice și juridice RO34TREZ4212107020203XXX
Taxa asupra mijloacelor de transport (<12tone) persoane juridice RO59TREZ4212116020202XXX
Taxa asupra mijloacelor de transport (>12tone) persoane fizice și juridice RO48TREZ42121160250XXXXX
Taxe și tarife pt. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare RO52TREZ42121160203XXXXX
Venituri din concesiuni și închirieri RO70TREZ42121A300530XXXX
Venituri din amenzi, alte sancțiuni legale RO96TREZ42121A350102XXXX
Autorizații de construire RO52TREZ42121160203XXXXX
Amenzile pentru Nedeclarare în Termen RO85TREZ42121350202XXXXX
Taxă acces autovehicule destinate transport marfă şi utilaje cu masa > 3,5 tone RO48TREZ42121160250XXXXX
Plata prin virament bancar

Beneficiar: Oraș Popești-Leordeni

Bancă: Trezoreria Ilfov

C.U.I.: 4505596