Conturi

Tipul creanței bugetare Conturi Trezoreria Ilfov
Impozit pe clădiri de la persoane fizice RO90TREZ4212107020101XXX
Impozit pe teren de la persoane fizice RO37TREZ4212107020201XXX
Taxe de timbru judiciare, notariale și alte taxe de timbru RO30TREZ42121070203XXXXX
Impozit pe teren extravilan de la persoane fizice și juridice RO34TREZ4212107020203XXX
Taxa asupra mijloacelor de transport (<12tone) persoane fizice RO12TREZ4212116020201XXX
Taxa asupra mijloacelor de transport (>12tone) persoane fizice și juridice RO48TREZ42121160250XXXXX
Taxa eliberare certificat de stare materiala RO48TREZ42121160250XXXXX
Venituri din concesiuni și închirieri RO70TREZ42121A300530XXXX
Venituri din amenzi, alte sancțiuni legale RO96TREZ42121A350102XXXX
Amenzile pentru Nedeclarare în Termen RO96TREZ42121A350102XXXX
Autorizații de construire RO52TREZ42121160203XXXXX
Taxă acces autovehicule destinate transport marfă şi utilaje cu masa > 3,5 tone RO48TREZ42121160250XXXXX
Plata prin virament bancar Beneficiar: Oraș Popești-LeordeniBancă: Trezoreria Ilfov  

C.U.I.: 4505596