Obligaţii fiscale

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta sau au inregistrate sedii de societati comerciale sau de persoane fizice autorizate la adresa bunului imobil, au obligatia sa depuna declaratii pâna la data de 31 mai 2016.

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Persoanele fizice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

Persoanele fizice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Termene de plata

Pentru impozitul pe cladiri

Rata I – pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

CONTRAVENTIE CUANTUMUL AMENZII (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 279 la 696

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, schimbarii categoriei de folosinta a terenului, a domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care se va anexa documente doveditoare.

Orice persoana fizica care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

Persoanele fizice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plata

Rata I – pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

CONTRAVENTIE CUANTUMUL AMENZII (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 279 la 696

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice, au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, pana la data de 31 mai 2016.

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, radierii, transferului, dezmembrarii, furtului mijlocului de transport, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 30 iunie, inclusiv
Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul pe mijloace de transport de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016(prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

CONTRAVENTIE CUANTUMUL AMENZII (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 279 la 696

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Termene de plata

Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Sanctiuni

CONTRAVENTIE CUANTUMUL AMENZII (RON)
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale de la 279 la 696

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.