Program de lucru – Sediu Piața Sfânta Maria nr. 1


Inspectori:

  • LUNI, MARȚI, JOI: 830 – 1230, 1430 – 1600
  • MIERCURI: 830 – 1230, 1430 – 1830
  • VINERI: 830 – 1330

Casierie:

  • LUNI, JOI: 830 – 1230, 1430 – 1600
  • MARȚI: 830 – 1230, 1430 – 1830
  • MIERCURI: 830 – 1230, 1430 – 1830
  • VINERI: 830 – 1330

Activitatea de relații cu publicul pentru contribuabilii persoane fizice / juridice se va desfășura telefonic și / sau prin corespondență, astfel:

Certificatele de atestare fiscală se pot obține atât de contribuabili cât și de birourile notariale, prin Platforma Digitală a DITL (https://www.platesconline.ro/)

Electronic, se pot depune solicitări, declarații, petiții, sesizări, etc., la adresa de e mail: relatiipublice@ditlppl.ro;

Pentru informații generale, vă puteți adresa telefonic la următoarele numere:

Tel: 0311.313.400, 0311.313.410

Fax: 0374.408.822

Plata prin transfer bancar:

Beneficiar: Primăria Popești – Leordeni

Cod fiscal beneficiar: 4505596

Banca beneficiar: Trezoreria Operativă Ilfov

Conturile IBAN pentru persoanele fizice și juridice sunt înscrise la secțiunea: Persoane Fizice / Conturi, respectiv Persoane Juridice / Conturi

Plata prin Mijloace electronice:

Pe site-ul www. Ghișeul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online cu cardul bancar)

La adresa https://www.platesconline.ro/ prin Platforma Digitală a DITL