Despre DITL

DITL reprezintă compartimentul de lucru din aparatul de specialitate al primarului orasului POPESTI LEORDENI, prin care se îndeplinesc atribuţiunile şi obligaţiile privind administrarea şi gestionarea surselor de venit ale bugetului local, precum şi organizarea şi conducerea evidenţei contabile.

Directia Generala de taxe si impozite PPL, prin serviciile sale de specialitate, asigura colectarea impozitelor si taxelor locale, constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare, solutionarea obiectiunilor legate de activitatea desfasurata. Intreaga structura organizatorica a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Popesti-Leordeni a fost dezvoltata si adaptata astfel incat sa raspunda tuturor necesitatilor cetatenilor orasului.

Preocuparile noastre privind imbunatatirea si modernizarea activitatilor proprii urmaresc diversificarea serviciilor oferite contribuabililor din orasul Popești Leordeni, urmand tendinta de sincronizare cu standardele si exigentele actuale si de viitor ale Uniunii Europene.

Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si implicit crearea unei imagini favorabile institutiei sunt reflectate prin implementarea sistemului de management al calitatii (ISO 9001), prin reorganizarea spatiilor de lucru cu publicul si prin integrarea unui sistem de plata electronica a darilor.