Facilități şi scutiri fiscale

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;

Observatii:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea;
 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;

Observatii:

 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea
 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;
 • Impozitul pe un singur mijloc de transport;

Observatii:

 • Scutirea la impozitul pe cladiri/ teren se aplica doar imobilului situat la adresa de domiciliu;
 • terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritaţilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si HCL 18/2016 privind aprobarea procedurii de acordarea a facilitatilor la plata impozitului pentru cladiri si teren aflate in proprietatea/coproprietatea persoanelor care au calitatea de luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, prevazute de legea nr. 341/2004.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren;

Observatii:

 • Cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
 • Terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren prevazut se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri;
 • Impozitul pe teren.

Observatii:

 • Cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea;
 • Terenurile aflate in proprietatea si/sau coproprietatea;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

 • Impozitul pe cladiri.
 • Impozitul pe teren.
 • Impozitul pe mijloacele de transport;

Observatii:

 • Scutirea la impozitul pe cladiri/ teren se aplica doar imobilului situat la adresa de domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflat in in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:

Impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

 • Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
 • Tipurile de impozite/taxe la care sunt scutiti:
 • Impozit pe cladiri timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia

(Observatii: In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia).