În cazul că am amenzi, pot plăti impozitul pe cladire/teren cu prioritate?

NU. Ordinea de stingere a obligațiilor fiscale s-a modificat prin Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul că cu suma platită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscal.