Care este clasificarea clădirilor în funcție de destinație?

Clasificarea clădirilor în funcție de destinație sunt: rezidențiale, nerezidențiale și cu destinație mixtă.

  • în cazul clădirilor rezidențiale deținute atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii;
  • în cazul clădirilor nerezidențiale deținute atat de persoane fizice, cât și de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii clădirii;
  • pentru clădirile nerezidenţiale deținute de persoane fizice, valoarea impozabilă trebuie stabilită prin raport de evaluare dacă aceasta nu a fost construită sau dobandită în ultimii 5 ani, în caz contrar, impozitul se determină prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca și când clădirea ar fi fost rezidențială;

La nivelul Orasului Popesti-Leordeni cotele de impozitare stabilite prin H.C.L. 98/25.11.2016 la impozitul pe cladire sunt:

  • – pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă deținute de persoane fizice 0,08%;
  • – pentru clădirile rezidențiale /nerezidențiale deținute de persoane fizice/juridice 0,2%;
  • – pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice 1,5%.