Acte necesare

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PJ;
 • Documentele de dobandire/detinere a cladirii – original si copie;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice – original si copie;
 • Autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii – original si copie;
 • Certificatul de performanta energetica a cladirii – original si copie;
 • Raportul de evaluare, dupa caz;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PJ;
 • Autorizatia de constructie – original si copie;
 • Procesul-verbal de receptie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie;
 • Declaratia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire
 • Memoriu justificativ – original si copie;
 • Planuri/schite cadastrale – copie;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.

 • Declaratia pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ;
 • Actul de pierdere a dreptului de proprietate/folosinta a cladirii – original si copie;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 • Autorizatia de demolare – original si copie;
 • Procesul verbal de demolare – original si copie;
 • Nota de constatare – copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare. Impozitul/ taxa pe teren

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul PJ;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire/detinere a terenului – original si copie;
 • Planuri/schite cadastrale – original si copie;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

 • Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ”;
 • Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii. Impozitul pe mijloace de transport

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea PJ/Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea PJ;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie (5 copii);
 • Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale SPIT sau de la birourile de intermedieri auto);
 • Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 • Certificat de autenticitate emis de RAR, pentru mijloacele de transport dobandit din alt stat – original si copie
 • Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie; pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing;
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.

 • Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport;
 • Actul de pierdere a dreptului de proprietate/detinere  – original si copie;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.

NOTA: In cazul in care in evidentele noastre fiscale, firma care a achizitionat mijlocul de transport, nu are deschis dosar fiscal, doar la prima prezentare sunt necesare actele de infiintare ale firmei si dovada ediului(Act constitutiv si Contract de inchiriere sau comodat)

 • Cerere transfer dosar;
 • Copie a hotararii AGA in care este mentionata schimbarea sediului social;
 • Inregistrarea de mentiuni de la Registrul Comertului – copie;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.
 • Declaratie/Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole;
 • Biletele – pentru vizare;
 • Factura achizitie bilete- original si copie (pentru vizare);
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie.
 • „Cerere compensare”,”Cerere restituire” sau „Cerere scutire”, dupa caz;
 • Documente justificative din care sa reiasa suma achitata in plus, unde este cazul;
 • Documentele justificative din care sa reiasa faptul ca se incadreaza la o categorie scutita;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local“;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local;
 • Actul de proprietate al imobilului – original si copie
 • Cadastrul si intabulare – copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.