Impozitarea clădirilor folosite pentru locuințe

Cladirile rezidentiale sunt cladirile folosite pentru locuit si cladirile-anexe.

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul pe cladiri se stabileste ca la cladirile rezidentiale.

Persoanele care se regasesc in aceasta situatie au obligatia sa depuna „|Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea PF” (conform model anexat) pana la data de 31.05.2016.

Recalcularea impozitului, dupa caz, se va face numai daca se va depune declaratia fiscala.