Impozitarea clădirilor folosite pentru locuințe şi activități economice

Cladirile mixte sunt incluse cele utilizate atat in scop rezidential, cat si nerezidential.

Persoanele care se regasesc in aceasta situatie au obligatia sa depuna „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea PF” (conform model anexat) pana la data de 31.05.2016 insotita de urmatoarele documente justificative:

  • Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;
  • Autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii;
  • Raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;
  • Documentatia cadastrala; Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute la lit. 1-6.;
  • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
  • Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.