Dacă am luat o amendă în afara Orasului Popesti-Leordeni, pot să o plătesc la primaria Orasului Popesti-Leordeni ?

DA, iar in cazul achitarii proceselor verbale de contraventie in alte localitati, conform O.G.2/2001, privind regimul contraventiilor, in termenul legal prevazut, contribuabilii sunt rugati sa faca dovada platii prin prezentarea chitantei originale insotita de o copiei conforma cu originalul