ORDONANŢĂ nr. 1 din 9 ianuarie 2013

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare : 12 ianuarie 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3. din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ARTICOL UNIC

(1) Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelorşi taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult până la nivelurileprevăzute prin hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi adoptate în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile impozitelor şi taxelor locale aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative conform alin. (1) se compensează cu obligaţii de plată către bugetele locale cu termene de plată viitoare sau se restituiela cererea contribuabililor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

—————

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

———-