Ordonanţa nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

 

În vigoare de la 01 februarie 2015

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 29 ianuarie 2015. Nu există modificări până la 04 ianuarie 2016.

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic. –   Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 14. –   (1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.”

  1. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.”

  1. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.”
 

   
  PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Ilie Botoş,
secretar de stat
p. Ministrul justiţiei,
Simona-Maya Teodoroiu,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanţelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2015.

Nr. 5.