ORDONANŢĂ nr. 17 din 26 august 2014

pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014

Data intrarii in vigoare : 30 august 2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

ART. I

Alineatul (3)  al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitateal unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”

ART. II

Procesele şi cererile privind înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezenteiordonanţe a Guvernului se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data când acestea au fost pornite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

—————

  1. Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

 

  1. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

  1. Ministruldelegatpentrubuget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 17.

 

———