SINTEZA OBLIGAȚIILOR FISCALE

 • Autor
  Mesaje
 • #290

  Dorim să venim în sprijinul cetățenilor noștri, astfel că vă prezentăm mai jos o sinteză a obligațiilor fiscale aflate în sarcina anumitor contribuabili, privind depunerea declarațiilor de impunere și cotele de impunere pentru clădiri , aprobate de Consiliul local al orașului Popești-Leordeni pentru anul 2016.

  break

  Noul Cod fiscal, aprobat prin Legea 227/2015, ale cărui reglementări au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, stabilește un nou sistem de impozitare a clădirilor, potrivit căruia, impozitul pe clădiri se calculează în funcție de destinația proprietății – rezidenţială (pentru locuit) sau nerezidenţială (folosită în scop economic: sedii de firme sau persoane fizice autorizate –PFA–, spaţii comerciale, cabinete etc).  sau mixtă ( parțial pentru locuit, parțial cu destinație economică) și nu în funcție de statutul proprietarului care deține imobilul (persoană fizică sau juridică), așa cum s-a întâmpla până la finalul anului 2015.

  SINTEZA OBLIGAȚIILOR FISCALE

  A) În cazul proprietarilor de clădiri Persoane fizice

  Persoanele fizice care, la data de 31 decembrie 2015 aveau în proprietate clădiri NEREZIDENȚIALE (fără destinația de locuință) sau clădiri cu DESTINAȚIE MIXTĂ (de exemplu locuințe în care funcționează și sedii de firme) au obligația să depună o declarație, până la data de 31 martie 2016, conform Modelului 2016 – ITL001, aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP nr.4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat in MO nr.972/29.12.2015 (formularele sunt disponibile gratuit la sediul primăriei.)

  Așadar, NU toate persoanele fizice trebuie să depună această declarație !

  1) La clădirile cu destinație integral nerezidențială, adică la cele folosite integral în activităţi economice, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozitare pentru anul 2016 este de 0,2% stabilită prin Hotărârea Consiliului local a orașului Popești-Leordeni, respectiv prin HCL nr. 98/25.11.2015, cu condiţia ca aceste clădiri să fie construite ori achiziţionate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință, ori să fie evaluate de un expert ANEVAR (valoare impozabilă) în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință.

  2) La clădirile cu destinație mixtă (parțial folosită pentru locuit, parțial în scopuri economice) aflate în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora este înregistrat un domiciliu fiscal, există 2 situații:

  • Când nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Codul fiscal, adică clădirea se consideră clădire cu utilizare rezidențială (de locuit), ceea ce înseamnă că impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de ,08% asupra valorii impozabile a clădirii de locuit, conform HCL nr. 98/25.11.2015, adoptate de Consiliul local al orașului Popesti-Leordeni.
  • Când se desfășoară o activitate economică, și când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial (cota 0,08%) cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial (cota 2,0%)

  În cazul în care valoarea clădirii nu se încadrează în termenele mai sus menționate, procentul de impozitare va fi stabilit în cotă majorată de 2,0% din valoarea impozabilă a construcţiei.(art.458 alin.4 Legea 227/2015)

  B) În cazul proprietarilor de clădiri Persoane juridice

  1) Persoanele juridice care dețin clădiri ce au fost reevaluate, dobândite sau construite (recepționate) în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință (2015,2014,2013) trebuie să depună până la 31.03.2016 NUMAI declarații modelul ITL2016-002 privind destinația clădirilor (nerezidențială, rezidențială, mixtă), formularele fiind disponibile gratuit la sediul primăriei.

  2) Pentru celelalte persoane juridice, declarațiile ITL2016-002 trebuie să fie însoțite de un Raport evaluare prin care se determină valoarea de impozitare, determinată distinct pentru utilizare în scop nerezidențial, rezidențial sau mixt (nu valoarea justă, nu valoarea de piață !), pentru a putea beneficia de calculul impozitului pe clădiri în cotă obișnuită.

  Atenție !

  Raportul trebuie să fie întocmit de un expert evaluator ANEVAR (parafă valabilă 2016), în baza standardului de evaluare GEV 500 și Legii 227/2015 și să conțină recipisa BIF, dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), evaluatorul având și obligația predării raportului pâna la primul termen de plată , respectiv până la 31.03.2016!

  Conform art.460, alin  (7) din Legea 227/2015, în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului, nu mai există obligația reevaluării clădirilor, pentru a putea beneficia de cota normală de impozitare.

  În cazul în care valoarea clădirii aparținand persoanelor juridice nu se încadrează în termenele/condițiile mai sus menționate, procentul de impozitare va fi aplicat în cota majorată de 5,0% din valoarea impozabilă a construcţiei.(art.460 alin .8 din Legea 227/2015).

  a) Pentru clădirile rezidențiale (R) aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează potrivit art. 460 alin(1) din Codul fiscal, în cotă de 0,2% stabilită prin hotarârea Consiliului local a orașului Popești-Leordeni (HCL 98/25.11.2015).

  b) Pentru clădirile nerezidențiale (N) aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează potrivit art. 460 alin(2) din Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 1.3%, asupra valorii impozabile a clădirii, cota fiind stabilita prin hotărârea Consiliului local a orașului Popești-Leordeni (HCL 98/25.11.2015)

  c) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă (M) aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

  d) Pentru clădirile nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii, potrivit art. 460 alin (3) din Codul fiscal, dacă se face dovada în acest sens.

  Totodată vă facem cunoscut faptul că începând cu anul 2016 , contribuabilii persoane fizice și juridice au la dispoziție pentru a achita obligațiile de plată din impozite și taxe aferente bugetului local al orașului Popești-Leordeni , următoarele modalități de plată:

  • – cu numerar la casieria instituției, sediul din Piața Sfânta Maria nr.1;
  • – cu cardul, prin POS , la casieria instituției, sediul din Piața Sfânta Maria nr.1;

  – cu ordin de plată bancar, prin intermediul oricărei unităti bancare , caz în care viramentul va fi efectuat în conturile specifice (clădiri persoane fizice sau juridice, teren persoane fizice sau juridice , auto PF / PJ , amenzi etc.) , indicându-se ca beneficiar Orașul Popești-Leordeni , CUI 4505596. Codurile IBAN corespondente sunt afișate pe pagina de web a instituției , respectiv CONTURILE IBAN DESCHISE LA TREZORERIA ILFOV.

  #1071

  Anonim

  17/01/2017 la 10:17 am #1068 Răspuns

  solaersol

  Participant

  Cine esti tu acest Stapan al cheilor? Sau al inelelor ….? Vezi ca n-ai si cheia de la intelectul meu si n-o s-o ai niciodata! De ce preiei fara consimtamantul si fara indicarea autorului articolele de pe vechiul site http://WWw.ppl.ro ? Sa iti fie rusine ! Astea-s plagiaturi si hotii, dar nu ma mai mira nimic…asta-i trendul in tara asta!
  Sterge imediat articolul si construieste-ti propriul articol-daca esti in stare , ca la acesta n-ai nici un merit si nicio contributie!
  p.s. In afara de a sterge mesajul a-II-a oara acesta mai stii si altceva?
  .

  Autor

  Mesaje

Trebuie să fii autentificat pentru a răspunde la acest subiect.