ANUNT!

Având în vedere situația de urgență înstituită la nivel orașului Popești – Leordeni, pentru limitarea riscului de contaminare cu Coronavirus;

Considerând măsurile dispuse de Șeful departamentului pentru Situații de Urgență prin Ordinul nr. 4660367/12.12.2020, pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus,

Activitatea de relații cu publicul pentru contribuabilii persoane fizice / juridice se va desfășura telefonic și / sau prin corespondență, astfel:

Certificatele de atestare fiscală se pot obține atât de contribuabili cât și de birourile notariale, prin Platforma Digitală a DITL (https://www.platesconline.ro/)

Electronic, se pot depune solicitări, declarații, petiții, sesizări, etc., la adresa de e mail: relatiipublice@ditlppl.ro;

Pentru programare și informații generale, vă puteți adresa telefonic la următoarele numere:

Sediul situat în str. Sfânta Agnes nr. 21: 0310.699.369

Programări sediul Piața Sfînta Maria nr. 1: Tel: 0374.408.816

Informații sediul Piața Sfînta Maria nr. 1: Tel: 0374.408.815

Plata prin transfer bancar:

Beneficiar: Primăria Popești – Leordeni

Cod fiscal beneficiar: 4505596

Banca beneficiar: Trezoreria Operativă Ilfov

Conturile IBAN pentru persoanele fizice și juridice sunt înscrise la secțiunea: Persoane Fizice / Conturi, respectiv Persoane Juridice / Conturi

Plata prin Mijloace electronice:

Pe site-ul www. Ghișeul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online cu cardul bancar)

La adresa https://www.platesconline.ro/ prin Platforma Digitală a DITL